Bài tập trắc nghiệm toán 7 chân trời sáng tạo đầy đủ các chương, các bài, câu hỏi hk1, hk2 đại số và hình học trong sgk môn toán lớp 9 có lời giải

Chương 1: Số hữu tỉ

Chương này giúp các em củng cố kĩ năng tính toán với số hữu tỉ: cộng, trừ, nhân, chia và phép tính lũy thừa của số hữu tỉ.

Chúng ta cần lưu ý thứ tự thực hiện các phép tính và quy tắc chuyển vế

Chương 2: Số thực

Số thực bao gồm các số hữu tỉ và số vô tỉ. Các em cần chú ý kiến thức về căn bậc hai số học, giá trị tuyệt đối và làm tròn số.

Chương 3: Các hình khối trong thực tiễn

Chương này tìm hiểu định nghĩa, các tính chất và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của một số hình khối quan trọng: hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Chương 4: Góc và đường thẳng song song

Chương 4 đặc biệt quan trọng, sử dụng xuyên suốt trong chương trình THCS và cả sau này. Chúng ta cần chú ý nhận biết và hiểu và vận dụng tính chất của góc ở vị trí đặc biệt: hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh,…; tia phân giác của một góc; hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết, tính chất hai đường thẳng song song. Bên cạnh đó, các em cần hiểu Tiên đề Euclid và cách viết giả thiết, kết luận.

Chương 5: Thu thập và biểu diễn dữ liệu

Chương 5 bổ sung cho chúng ta kiến thức về thống kê, cụ thể là về dữ liệu; biết khai thác từ biểu đồ và vẽ một số biểu đồ quạt tròn, biểu đồ đoạn thẳng.

Chương 6: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Chúng ta cần nắm vững tỉ lệ thức; tính chất của dãy tỉ số bằng nhau; định nghĩa, tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch; ứng dụng vào giải các bài toán, đặc biệt là các bài toán có lời văn.

Các em chú ý phân biệt các đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.

Chương 7: Biểu thức đại số và đa thức một biến

Chương 7 là chương quan trọng, giúp chúng ta có hiểu biết về biểu thức đại số, đa thức một biến. Cần đặc biệt chú ý các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến

Ta cần hiểu các khái niệm về bậc, hệ số, nghiệm của đa thức

Chương 8: Tam giác

Ở chương đặc biệt quan trọng này, các em cần nắm chắc các trường hợp bằng nhau của tam giác, tam giác vuông; tính chất, dấu hiệu nhận biết tam giác cân, tam giác đều. Các quan hệ sử dụng nhiều trong các bài toán hình học phẳng: quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên; quan hệ giữa ba cạnh trong một tam giác. Ngoài ra, chúng ta còn tìm hiểu về sự đồng quy của các đường đặc biệt trong tam giác: đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực; đường cao.

Chương 9: Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố

Chương này giúp các em làm quen với biến cố, tìm xác suất của một số biến cố.