Bài tập toán 12 trắc nghiệm theo từng bài, từng chuyên đề, dạng bài, đủ học kì 1, 2 có đáp án, lời giải chi tiết cho ngân hàng câu hỏi.

Môn Toán 12

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Thông qua đạo hàm, ta có thể tìm hiểu tính chất, đặc trưng của hàm số đó, như: tính đồng biến, nghịch biến (gọi chung là tính đơn điệu), cực trị của hàm số (khái niệm cực đại, cực tiểu), giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trêm một khoảng, đoạn, các đường tiệm cận (tiệm cận ngang, tiệm cận đứng) vè vẽ đồ thị hàm số.

 

Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Chương trình này bao gồm: Lũy thừa, hàm số lũy thừa, lôgarit tiếp theo đó là hàm số mũ hàm số lôgarit, phương trình mũ và phương trình lôgarit, cuối cùng là bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit.

 

Chương III. Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

Chương này giúp các bạn làm quen với nguyên hàm, tích phân và ứng dụng của chúng trong tính toán.

Mở đầu ta sẽ tìm hiểu về khái niệm, các tính chất nguyên hàm. Bên cạnh đó là công thức và phương pháp tìm nguyên hàm. Sau khái niệm nguyên hàm, ta tìm hiểu về tích phân, tính chất của tích phân và các phương pháp tính tích phân. Ứng dụng của tích phân trong hình học bao gồm: tính diện tích hình phẳng, thể tích của vật thể và thể tích khối tròn xoay.

 

Chương IV. Số phức

Từ những thực tiễn tính toán và nhu cầu của các môn khoa học, người ta đã cho ra đời con số i có bình phương bằng -1 và đó chính là nền tảng của sự ra đời của số phức.

Tương tự với số thực, ta vẫn cần các phép tính thông thường trên tập số phức. Nội dung chương bao gồm các qui tắc cộng, trừ , nhân và chia hai số phức và phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức.

 

Chương I. Khối đa diện

Trong thực tế chúng ta thường gặp những vật thể được giới hạn bởi các đa giác, gọi chung là khối đa diện. Trong chương này ra sẽ làm quen về khái niệm và công thức thể tích củacác khối đa diện, khối đa diện đều đơn giản như: khối lăng trụ và khối chóp, tứ diện đều, lập phương, bát diện đều, mười hai mặt đều, hai mươi mặt đều.

 

Chương II. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Quanh ta có nhiều vật thể mà mặt ngoài có hình dạng là mặt tròn xoay. Dựa vào sự quay tròn quanh trục, các mặt tròn xoay được hình thành. Trong chương này, ta sẽ tìm hiểu: mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay, mặt cầu và thể tích của chúng.

 

Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian

Với hệ trục Oxyz, ta xây dựng lại từ các khái niệm điểm, vecto, phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng, phương trình mặt cầu, khoảng cách.