Câu hỏi trắc nghiệm địa lý 8 đầy đủ các bài hk1, hk2 học sinh có thể làm trắc nghiệm online sau đó đối chiếu với lời giải chi tiết

Chương IX. Châu Á

Trong chương này, HS sẽ tìm hiểu các nội dung khái quát về châu Á và từng khu vực cụ thể.

Đối với nội dung khái quát về châu Á, HS cần chú ý đến vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản; khí hậu; đặc điểm dân cư, xã hội; đặc điểm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á.

Đối với nội dung về các khu vực vụ thể, HS chú ý đến điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của khu vực đó.

Chương X. Tổng kết địa lí tự nhiên và địa lí các châu lục

Trong chương này, cần chú ý đến địa hình với tác động của nội lực và ngoại lực, khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất, con người và môi trường địa lí.

HS cần lưu ý phân biệt được sự khác nhau giữa nội lực và ngoại lực. Đồng thời, phân tích được tác động đồng thời của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

Chương XI. Địa lí tự nhiên

Ở chương địa lí tự nhiên, HS sẽ tìm hiểu hoàn toàn về địa lí tự nhiên Việt Nam qua các yếu tố: vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam; vùng biển Việt Nam, lịch sử phát triển tự nhiên; địa hình và các khu vực địa hình; khí hậu và các mùa khí hậu, thời tiết; sông ngòi và các hệ thống sông lớn; đất; sinh vật và tài nguyên sinh vật.

Bên cạnh đó, HS cũng cần tìm hiểu về đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam và 3 miền địa hình (Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ).