Đề thi toán lớp 9 học kì 1, học kì 2 gồm đầy đủ đề kiểm tra 15 phút, đề 45 phút, đề giữa kì, đề học kì, đề khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án lời giải chi tiết

Kiểm tra chương 1: Căn bậc hai - Căn bậc ba

Kiểm tra chương 2: Hàm số bậc nhất

Kiểm tra chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Kiểm tra chương 4: Hàm số y=ax^2 - Phương trình bậc hai một ẩn

Kiểm tra chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Kiểm tra chương 6: Đường tròn

Kiểm tra chương 7: Góc với đường tròn

Kiểm tra chương 8: Hình trụ-hình nón-hình cầu

Đề kiểm tra giữa học kì 1

Đề kiểm tra học kì 1

Xem tất cả đề kiểm tra

Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra học kì

Xem tất cả đề kiểm tra

Đề thi 9 lên 10

    LỰA CHỌN LOẠI ĐỀ