Đề thi kiểm tra môn khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo có đáp án gồm đề kiểm tra 15 phút, 45 phút chương, bài, đề thi học kì 1, học kì 2.