Chủ đề 1. QUÊ HƯƠNG EM

Chủ đề 2. KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ YÊU QUÝ BẠN BÈ

Chủ đề 3. QUÝ TRỌNG THỜI GIAN

Chủ đề 4. NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI

Chủ đề 5. BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Chủ đề 6. THỂ HIỆN CẢM XÚC BẢN THÂN

Chủ đề 7. TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ

Chủ đề 8. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH NƠI CÔNG CỘNG