Lí thuyết bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

Để hợp tác tốt với những người xung quanh, các em cần phải biết phân công nhiệm vụ cho nhau ...

Tổng hợp đề thi giữa kì 1 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

- Để hợp tác tốt với những người xung quanh, các em cần phải biết phân công nhiệm vụ cho nhau ; bàn bạc công việc với nhau; hỗ trợ , phối hợp với nhau trong việc chung; tránh các hiện tượng việc của ai người nấy biết hoặc để người khác làm còn mình thì chơi.

- Trong công việc chung, cần hợp tác với những người xung quanh để công việc thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất.

Biết hợp tác với những người xung quanh, công việc sẽ thuận lợi và đạt được kết quả tốt hơn.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao

Tục ngữ

xemloigiai.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close